Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
w roku szkolnym
2020/2021

  1. Opłaty pobierane są za dni faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu – naliczana na podstawie odczytów z czytnika kart i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
  2. Opłaty można dokonywać tylko przelewem na konta bankowe.
  3. Intendent przekazuje informację o wysokości opłaty rodzicom, umieszczając informację w koszyku odpowiedniej grupy w pierwszych dniach miesiąca. Wysokość opłaty dostępna jest również w systemie iprzedszkole.

 


Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 6,50 zł.

Koszt poszczególnych posiłków:

1. śniadanie – 1,69 zł

2. Obiad – 3,50 zł

3. Podwieczorek – 1,56 zł

Jadłospisy układane są zgodnie w wymaganiami kalorycznymi oraz nową piramidą żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym, z którymi rodzice mogą zapoznać się w iprzedszkolu w zakładce „jadłospis”.

 


WZÓR WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NR 3 W SŁAWNIE

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………..

Za m-c………………………………………………………………….

Opłata………………………………………………………………….

Wyżywienie…………………………………………………………

Odsetki………………………………………………………………..

Razem………………………………………………………………..

 

PRZEDSZKOLE NR 3 IM. JASIA I MAŁGOSI

UL. FILTROWA 1

76-100 SŁAWNO

 

NUMER KONTA 22 9317 0002 0000 3365 2000 0010

 

Dzisiaj jest:

21 maja 2024

Nasi partnerzy: